Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Dňa 15. 5. 2024 sa uskutočnilo krajské kolo 65. ročníka Fyzikálnej olympiády

kategórií B, C a D v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, v Bardejove.

Po úspešnom domácom kole, v ktorom študenti riešili šesť teoretických a jednu praktickú úlohu, v krajskom kole nás reprezentovali títo žiaci: Adam Hrabkovský z I. A v kat. D, Martin Maliniak z I. B v kat. D a Rebeka Čorbová z II. B v kat. C. Počas 4 hodín riešili štyri náročné úlohy.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

RNDr. I. Duľa, PhD.