Prvá pomoc trochu inak …

Prvá pomoc trochu inak …

Dňa 14. mája 2024 zavítal do našej školy na besedu MUDr. Jakub Balogh, lekár oddelenia urgentného príjmu/oddelenia vnútorného lekárstva, ktorý priblížil žiakom III.B triedy prednášku o urgentnej medicíne.

Žiaci sa dozvedeli praktické rady, kedy je lepšie volať na tiesňovú linku 155, kedy naopak na číslo integrovaného záchranného systému 112. Dozvedeli sa taktiež o urgentnom príjme ako pracovisku, kedy ho navštíviť, za akých okolností, ako prebieha triáž pacientov čakajúcich na vyšetrenie na urgentnom príjme. Tretiaci pochopili rozdiel medzi pojmami ambulancia pohotovostnej služby, lekárska služba prvej pomoci, oddelenie urgentného príjmu a oddelenie centrálneho príjmu, ktoré laici častokrát chybne považujú za synonymá slova pohotovosť. Žiakov najviac upútali prerozprávané konkrétne prípady s akými sa lekári urgentného príjmu dennodenne stretávajú.

Aká by to bola beseda o prvej pomoci, keby sme si nezopakovali zásady poskytovania prvej pomoci KPR, urgentné stavy v traumatológii (rezné rany, zlomeniny, uhryznutia, poranenia chrbtice). Ďakujeme pánovi doktorovi za poskytnutie zaujímavých osobných skúseností z tejto problematiky, ale aj za návštevu našej školy a odovzdanie cenných rád a informácií, ktoré sme sa naučili. Želáme mu touto cestou veľa úspechov.

Mgr. Dominik Ilaš