Krajské kolo geografickej olympiády

Krajské kolo geografickej olympiády

Študentka nášho gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku Barbora Ferenčáková zo IV. A triedy sa 24. 3. 2023 zúčastnila krajského kola geografickej olympiády v kategórii Z.

Súťaž prebiehala na Prešovskej univerzite, Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky. Všetci súťažiaci v tejto kategórii museli vypracovať test, ktorý obsahoval 30 otázok v časovom limite 45 minút. Za každú správne zodpovedanú otázku získal súťažiaci jeden bod. Súťaže sa zúčastnilo 68 študentov z rôznych gymnázií Prešovského
samosprávneho kraja.

Naša študentka Barbora Ferenčáková s celkovým počtom 21 bodov sa umiestnila na delenom 11-18 mieste, keďže až osem študentov malo rovnaký počet bodov.

Našej gymnazistke srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 

Profesor geografie Jozef Vlček