Krajská prehliadka SOČ

Krajská prehliadka SOČ

V utorok 21. marca sa opätovne prezenčnou formou uskutočnila krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) na Strednej súkromnej odbornej škole – ELBA v Prešove. Našu školu reprezentovali práce 7 žiakov v troch odboroch.

V odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia prácu s názvom Vplyv škodlivých činiteľov na ihličnaté dreviny predstavili Lucia Horanská a Petra Konfalová z III. A triedy. Pri vypracovaní práce spolupracovali s Ústavom vied o Zemi v Starej Lesnej.

V odbore 06 – Zdravotníctvo, farmakológia sme mali dvojnásobné zastúpenie. Zoja Hermelová a Damián Slivovský z III. A triedy súťažili s prácou Pohlavne prenosné choroby a sexuálna výchova, v rámci ktorej uskutočnili sériu aktivít pre žiakov školy. Emília Lizáková z III. A triedy prostredníctvom práce Potreba správneho spánku u mladých ľudí upozornila na význam spánku.

V odbore 13 – Pedagogika, psychológia, sociológia našu školu reprezentovali tiež dve práce. Soňa Kurtá z III. B triedy v práci s názvom Prieskum násilnej kriminality v okrese Kežmarok porovnávala páchanie násilných trestných činov v okrese Kežmarok s celoslovenskými štatistikami. Bibiána Pješčáková z III. B triedy predstavila vo svojej práci Slovanská mytológia mytologické bytosti našich predkov a zostavila príručku pre učiteľov dejepisu.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. Napriek tomu, že žiadna práca sa neumiestnila na vyhlasovaných miestach, veríme, že účasť žiakov v tejto súťaži ich odborne obohatila a získali nové skúsenosti.

 Ing. Daniela Čekovská