Exkurzia v kaštieli a návšteva kežmarských pamiatok

Exkurzia v kaštieli a návšteva kežmarských pamiatok

V dňoch 14. – 15. 3. 2023 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili dvoch výletov z dôvodu písania maturitných testov a slohových prác na našej škole.

V utorok bol žiakom na úvod v Kaštieli Strážky premietaný pútavý dokumentárny film o klimatických zmenách. Neskôr si prezreli expozíciu obrazov Ladislava Medňanského, krajinára hmlistých nálad. Ojedinelú kolekciu tvorila skupina tzv. nedokončených diel, pri ktorej žiaci nadobudli dojem, že autor svoje diela nestihol dokončiť. V skutočnosti to však bol jeho zámer, chcel vystihnúť len podstatu. Inšpiráciou mu bola predovšetkým podtatranská príroda, chudobní ľudia a  prvá svetová vojna. Jedným z najsilnejších období autorovej tvorby bolo obdobie, ktoré poznamenala smrť jeho otca. Žiaci mohli vidieť aj dobový historický nábytok barónky Czóbelovej či humanistickú knižnicu s približne 8 500 zväzkami. V kaštieli bolo príjemné prostredie a atmosféra.

V stredu sa žiaci vybrali na menší výlet po Kežmarku. Na Kežmarskom hrade si vypočuli zaujímavú prednášku o histórii nášho gymnázia od jeho vzniku až po súčasnosť. Videli dobové fotografie, tablá, ale aj známe výročné správy a časopis Stretnutia. Po prednáške sa presunuli do dreveného artikulárneho kostola, kde si nemohli nevšimnúť krásu honosných sakrálnych malieb a jedinečnej barokovej architektúry. Tento kostol má už vyše 300 rokov a bol stavaný z červeného smreka. Najmä počas leta sa tu konajú rôzne slávnosti od svadieb, krstín až po koncerty. Neskôr sa naši prváci a druháci presunuli do nového evanjelického kostola, v ktorom sa mohli pozrieť na hrobku Imricha Tököliho, sedmohradského kniežaťa. Od pani sprievodkyne, ktorá ich sprevádzala obidvomi kostolmi, sa dozvedeli ešte mnoho zaujímavých vecí.

Hoci počasie nebolo až tak priaznivé, tieto výlety si užili.

 

Natália Gemzová, I.B