Krajské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ

Tohto roku sa konal už 42. ročník stredoškolskej odbornej činnosti. Naša škola, tak ako po minulé roky, sa aj v tomto školskom roku do tejto súťaže zapojila. Pri prihlasovaní ešte nikto nevedel, že sa kvôli novému koronavírusu ocitneme v mimoriadnej situácii a celoštátna odborná komisia bude musieť riešiť otázku, či sa SOČka vôbec bude konať. Po dlhých rokovaniach, hľadaní riešení a kompromisov  bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu odsúhlasený návrh na to, aby SOČ prebehla v tomto roku v dištančnej forme. To znamená, že práce boli hodnotené v e-systéme a súťaž bola  bez priamej účasti žiakov aj porotcov. Aj napriek tomu môžeme povedať, že všetci zainteresovaní získali novú skúsenosť.

Z našej školy bolo v krajskom  kole  zastúpených 7 prác. Najlepšie sa darilo Danielovi Pliškovi z III. C, ktorý so svojou prácou FDM 3D tlačiareň v odbore elektrotechnika, hardware a mechatronika získal 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

Zastúpenie sme mali aj v odboroch  informatika (2 práce), pedagogika, psychológia, sociológia (2 práce) a po jednej práci v biológii a v zdravotníctve. Aj keď sa tieto práce nedostali na prvé tri miesta, všetci súťažiaci do práce vložili maximálne úsilie, za čo im patrí úprimné poďakovanie.

Daniela Žabková, metodik SOČ