Aktuálne informácie pre mesiac máj

Aktuálne informácie pre mesiac máj

V čase od 1. 5. 2020 do odvolania vyučovanie z dôvodu mimoriadnej situácie bude pokračovať dištančnou formou prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

Úradné hodiny pre verejnosť, len v nevyhnutných prípadoch, budú vždy v pondelok  v čase od 9.00 do 10.00 hod.

Vyučovanie pre 4. ročník končí 7. mája 2020. Vysvedčenie posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením vydá škola najneskôr  do 30. júna 2020. Interná časť maturitnej skúšky sa na základe rozhodnutia ministra školstva koná administratívne. O termíne a spôsobe vydávania vysvedčení budete včas informovaní.

Viac informácií nájdete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Informácie pre uchádzačov o štúdium a kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 budú zverejnené  7. mája 2020.

Informácie nájdete tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

V prípade otázok a nejasností kontaktujte vedenie školy.

Email: riaditel@gpohkk.edu.sk
Tel.: 0903 319 517

Žiadam  prednostne o komunikáciu mailom prípadne telefonicky. Prosím obmedzte návštevu školy len na najnevyhnutnejšie prípady. Do školy vstupujte len s ochranným rúškom, rukavicami a jednotlivo.

Svojím zodpovedným správaním chránite aj nás.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy