Kultúrno-výchovné pásmo misionárov

Kultúrno-výchovné pásmo misionárov

V pondelok 21. 10. 2019 všetci žiaci druhého ročníka nášho gymnázia mali možnosť vidieť počas štvrtej vyučovacej hodiny v malej telocvični výchovne zamerané pásmo slova a hudby, ktoré v spojitosti s konaním ľudových misií vo farnosti Kežmarok pripravil misijný tím z Banskej Bystrice.

Celé stretnutie viedol redemptorista páter Jozef Mihok CSsR patriaci medzi rehoľných kňazov na Slovensku, ktorých pápež František potvrdil v službe misionára milosrdenstva. Pripravený program pozostával z divadelných scénok, motivačných videoklipov, no predovšetkým z osobných svedectiev účinkujúcich, cez ktoré prezentovali ich vlastnú životnú cestu, na ktorej v rodinách čelili rôznym problémom, ako sú alkoholizmus, problémové partie mladých… Ich vystúpenie bolo ponukou na slobodnú spoluprácu s Bohom, ktorý im denne pomáha žiť zmysluplný a hodnotný život.

V stredu 23. 10. 2019 dostali na šiestej vyučovacej hodine priestor všetci žiaci prvého ročníka. Do malej telocvične zavítali misionári z misijnej skupiny Rieka života z Podolínca a okolia. Aj táto časť obsahovala divadelné scénky, hudobné videoklipy a osobné svedectvá. Tejto časti stretnutia výrazne dominoval humor, ktorý je mladým veľmi blízky. Prváci sa ochotne zapojili aj do hudobnej časti, v ktorej si mohli okrem spievania aj zatancovať.

Sme veľmi vďační za tento hodnotný program a chceme vyzdvihnúť najmä úprimnosť a nenásilný spôsob prezentácie viery našich hostí, ktorým záleží na mladých ľuďoch a ktorí sa im rozhodli priniesť kúsok svetla na často tienistej ceste života.

Mgr. Pavol Šoltýs

Fotoalbum