Literárna exkurzia – Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Literárna exkurzia – Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

12. októbra 2017 boli prváci a ich štyria vyučujúci na exkurzii (podľa slov zúčastnených žiakov „na návšteve“ 🙂 ) v Liptovskom Mikuláši. Stihli navštíviť 3 expozície Múzea Janka Kráľa.

Prvá expozícia má názov Kapitoly z histórie mesta a nachádza sa v historických priestoroch prvého stoličného domu a priľahlého straussovského domu na Námestí osloboditeľov. V štrnástich kapitolách návštevníka prevádza vyše sedemstoročnými dejinami mesta – od prvej zmienky o Svätom Mikuláši až po koniec druhej svetovej vojny. Pre nás bola najcennejšia možnosť nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa (1822 – 1876).

V podzemných priestoroch múzea sa nachádza rozsahom neveľká, ale obsahom jedinečná expozícia známa ako Jánošíkova mučiareň. V blízkosti miest, kde pred tromi storočiami prebiehal súd s legendárnym zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom, dnes návštevníci môžu vidieť zápisnice o jeho dobrovoľnom i trpnom vypočúvaní, ktoré spolu s historickými mučiarenskými nástrojmi ako dereš, škripec či španielska čižma približujú metódy, akými bol vedený súdny proces s Jánošíkom i dobu, v ktorej žil.

Vo výstavnej sieni v hlavnej budove na námestí ešte stihli prváci vidieť výstavu s názvom Svet detí v prvej polovici 20. storočia. Výstava predstavovala detský odev, hračky a školu. Medzi hračkami vynikal miniatúrny nábytok pre bábiky z tridsiatych rokov či drevená stavebnica z dvadsiatych rokov 20. storočia. Zaujímavá bola tiež medzivojnová trieda s dobovými učebnicami, zošitmi, triednymi knihami, vysvedčeniami a inými školskými pomôckami. Mnohých zaujal viac ako sto rokov starý kočík rodiny Žuffovcov.

Posledná expozícia Tatrín sa nachádzala na Námestí Žiadostí slovenského národa v jedinečnom komplexe budov napojených na mikulášsky evanjelický kostol z roku 1785. Stará evanjelická fara (Hodžova fara) nám priblížila búrlivé 40. roky 19. storočia, vznik a priekopnícku činnosť spolku Tatrín – predchodcu Matice slovenskej (1844 – 1848), prípravu a vyhlásenie prvého národno-politického programu Slovákov – Žiadostí slovenského národa (1848). Fara bola svedkom pôsobenia takých osobností, akými boli kňazi Matúš Blaho, Michal Miloslav Hodža…

Na záver pridávame slovné hodnotenie akcie Antóniou Maľkovou z I. A:

Prváci si ich prvý spoločný výlet veľmi užili nielen preto, že mali voľno, ale aj preto, že získali aj mnoho nových poznatkov o Jankovi Kráľovi, Hodžovi, Štúrovcoch, Jánošíkovi a ich životoch. Boli tiež radi, že sa lepšie spoznali…

Mgr. Pavol Šoltys

Fotoalbum

[g-gallery gid=”4227″]