Náboj môže byť aj matematický

Náboj môže byť aj matematický

Náboj je totiž matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde len o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Riešenia úloh si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

V tomto školskom roku sa súťaž konala v piatok 23. 3. 2018 a jedným zo súťažných miest boli Košice. Našu školu reprezentovali dve družstvá:

  • V kategórii Juniori družstvo v zložení: Pavol Vilček (II.B), Eduard Rímsky (II.B), Roman Kurtý (II.B), Lukáš Heldák (I.B), Olha Polazhynes (I.C)
  • V kategórii Seniori družstvo v zložení: Jakub Venglik, Adam Heteš, Vojtech Fudaly, Laura Špaková, Barbora Vojtičková (všetci z III. C)

Juniori sa umiestnili na 31. mieste v rámci Slovenska (zo 102 tímov) a na 203. mieste v medzinárodnom rebríčku (zo 490 tímov). Seniori sa umiestnili na 47. mieste v rámci Slovenska (zo 124 tímov) a na 238. mieste v medzinárodnom rebríčku (zo 486 tímov).

Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že v ďalších ročníkoch sa nám podarí dosiahnuť ešte lepšie výsledky.

RNDr. Marta Mlynarčíková

Fotoalbum

[g-gallery gid=”4661″]