Dekanátne kolo Biblickej olympiády

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

21. marca 2018 sa družstvo školy v zložení – Pavol Vilček (II. B), Martina Tomalová (II.B) a Sára Špaková (III. C) zúčastnilo v priestoroch Základnej školy s materskou školou sv. Kríža dekanátneho kola Biblickej olympiády okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Naši študenti obsadili postupové druhé miesto, preto 25. marca budú pokračovať v diecéznom kole tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. K úspechu úprimne blahoželáme a povzbudzujeme do ďalšieho vytrvalého štúdia Biblie.

Mgr. Pavol Šoltys

Fotoalbum