Krajské kolo biologickej olympiády

Krajské kolo biologickej olympiády

Dňa 22. marca 2018 sa v Bardejove uskutočnil 52. ročník krajského kola biologickej olympiády. V kategórii B v teoreticko-praktickej časti sa Olha Polazhynets z I.C umiestnila na peknom 4. mieste a Lucia Tribulová z III.A v kategórii A v teoreticko-praktickej časti obsadila 5. miesto.

Obom úspešným riešiteľkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Mária Petrášková