Naj online učiteľ PSK – nominácia !

Naj online učiteľ PSK – nominácia !

Milá študentka, milý študent!

 

Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK! Už len posledný týždeň máš možnosť nominovať.

Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu anketuNAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

Využi ešte posledný týždeň !Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov“ nám môžeš posielať najneskôr do 16.augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

Tešíme sa na tvoje nominácie.

Podmienky k nominovaniu:

Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresunominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné.Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha.) Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy.

 

Ďakujeme, že si nájdeš čas a budeš nominovať!

 

S pozdravom Odbor školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.

 

Návrh_ ocenenie_učiteľ