Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9:00 hod. v areáli školy.

Stretnutie žiakov v školskom parku do 8:45 hod. Pri nepriaznivom počasí v triedach. Podmienkou vstupu žiakov do budovy školy je odovzdanie vyplneného vyhlásenia o bezpríznakovosti triednym učiteľom (tlačivo sa nachádza v prílohe).

Nezabudnite si priniesť rúško a prezuvky.

Všetkým prajem úspešný školský rok 2021/2022.

Daniela Mihóková, riaditeľka školy

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti. docx