Nekonečná Knižnica vo finále

Nekonečná Knižnica vo finále

Počas druhého polroku šk. roku 2018/19 prebiehal program Inoveum, do ktorého sa zapojili aj žiaci našej školy.

Program Inoveum bol pod záštitou firmy Embraco a Rozbehni sa!. Základom programu bolo zrealizovať myšlienky a nápady, ktoré má každý študent a vytvoriť z toho úspešný podnikateľský produkt respektíve službu. Do tohto programu sa zapojili 3 žiaci druhého ročníka – Mário Vrabeľ, Norbert Plzák a Filip Bajtoš z II.C.

Počas polročného programu prebiehali školenia a konzultácie, vďaka ktorým sa nápady formovali až do finálneho produktu. Do finále sa dostal aj žiak Filip Bajtoš, ktorý so svojím projektom Nekonečná Knižnica dostal podporu na projekt vo výške 1 200 €. Záverom tohto programu bola prezentácia pred porotou a publikom, kde boli všetky finálne projekty predstavené a finančne ohodnotené. Veríme, že sa každým rokom bude zapájať viac žiakov do podobných programov aby mohli rozbehnúť svoje nápady do praxe.

Fotoalbum z finále https://www.facebook.com/inoveumsnv/posts/2246219132309416