Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

V uplynulých dňoch sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Žiaci školy súťažili v troch kategóriách a v dvoch kolách. V kategórii 2A, teda prvý a druhý ročník, zvíťazila “nová krv” a všetkých v danej kategórii prekonala Lea Gallová z triedy I.C. Na druhom mieste sa umiestnil Patrik Václav (II.A) a tretie miesto obsadila Ema Blaščáková (II.A).

V kategórii 2B (tretí a štvrtý ročník) sa okrem bohatej účasti žiakov stretla i veľká konkurencia. Žiaci porote nič neuľahčili a tvrdo bojovali, a tak sa nakoniec víťazom stal Adrián Gurka (IV.B), druhé miesto obsadili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov, a to Martin Kulka (IV.B) a Adam Bogar (III.C). Na treťom mieste sa umiestnila Alexandra Semaňáková (III.C).

Dvaja žiaci súťažili aj v kategórii 2C2 – anglofónni žiaci a víťazom sa stal Tadeáš Adamjak (III.C), a teda druhá skončila Barbora Bešenejová z triedy IV.A.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na obvodnom kole 17. 01. 2018 v Poprade.

Mgr. Katarína Krempaská