Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

Po úspešnej reprezentácií nášho gymnázia v predošlých kolách súťaže sa naši žiaci zúčastnili krajského kola olympiád v anglickom a nemeckom jazyku. Už tradične ich čakalo počúvanie s porozumením, čítanie textu s porozumením a gramatický test.

Keďže touto časťou dokázali prejsť bez problémov, bola pre nich v ústnej časti pripravená aj interpretácia neznámeho textu a opis obrázku. Konkurencia bola naozaj veľká, no našim študentov sa podarilo pekné umiestenie.

Naši žiaci Matej Tomala z III. A triedy a Šimon Figlár z II. B triedy si na olympiáde z anglického jazyka vybojovali krásne 7.miesto a našej žiačke Terézií Litvinskej zo IV. A triedy sa podarilo na olympiáde z nemeckého jazyka umiestniť na 6. mieste.

Všetkým zúčastneným gratulujeme a dúfame, že v úspešnej reprezentácií školy budú pokračovať naďalej vo vyšších ročníkoch!

 

Terézia Litvinská, IV. A