Zbierka vrchnákov, ktorá dokáže pomôcť zdravotnému stavu

Zbierka vrchnákov, ktorá dokáže pomôcť zdravotnému stavu

Dňa 8.12. 2022 sa konala zbierka vrchnákov PET fliaš, ktorej myšlienka projektu nielen pomáha, ale aj spája ľudí, ktorí spoločne prispievajú k dobrej veci. Jej cieľom je pomôcť takým deťom do veku 18 rokov, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav. Podpora je systematická a dlhodobá. Preto aj my sme sa rozhodli zapojiť do tohto projektu a spoločne spojiť sily.

Naše vyzbierané vrchnáčiky sme darovali drahému Lackovi, ktorý je diagnostikovaný detským autizmom a mentálnym postihnutím. Vyzbierané peniaze zo zberu vrchnákov budú použité na terapie za účelom zlepšenia funkčnej formy, komunikačných a sociálnych zručností, neverbálnej formy komunikácie a na liečbu zúbkov.

Zbierku sme ukončili 30.1. 2023. Veríme, že aj našou pomocou sa Lackov život zmení k lepšiemu.

23.2.2022 sme odniesli vrchnáky s hmotnosťou 235kg. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do nášho projektu, patrí  vám veľká vďaka!

 

Ivana Staviarska, I. A