Školské kolo geografickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády

Študenti nášho gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku sa 21. 2. 2023 zúčastnili školského kola geografickej olympiády v kategórii Z. Súťaž prebiehala online formou prostredníctvom platformy EduPage. Žiaci museli vypracovať test, ktorý obsahoval 30 otázok v časovom limite 40 minút. Za každú správne zodpovedanú otázku získal žiak jeden bod. Test bol pre žiakov sprístupnený v čase od 8:00 h do 11:20 h.

Z celkového počtu 30 bodov, naši študenti v školskom kole geografickej olympiády dosiahli nasledovné výsledky:

  1. Barbora Ferenčáková z IV. A  triedy s počtom bodov 27,
  2. Adam Kovalčík z II. A  triedy s počtom bodov 24,
  3. Matej Gaborčík z III. A  triedy s počtom bodov 24,
  4. Šimon Figlár z II.B triedy s počtom bodov 23,
  5. Jakub Lichvár z II. B triedy s počtom bodov 22,
  6. Damián Cehula z III. A triedy s počtom bodov 21,
  7. Emanuel Kučera z III. A triedy s počtom bodov 20,
  8. Timea Knapiková z II. B triedy s počtom bodov 20,
  9. Henrieta Hanáčková z II. B triedy s počtom bodov 18,
  10. Gabriel Miškovič z II. A triedy s počtom bodov 16.

Úspešní riešitelia školského kola geografickej olympiády v kategórii Z, boli všetci žiaci, ktorí dosiahli počet bodov 18 a viac. Krajské kolo geografickej olympiády v rovnakej kategórii sa bude konať 24. 3. 2023 online formou. Do krajského kola postupujú prví dvaja súťažiaci z tejto výsledkovej listiny.

Všetkým študentom srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola geografickej olympiády želáme veľa úspechov.

 

Profesor geografie Jozef Vlček