Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Aj na našej škole sa tohto roku konala olympiáda v nemeckom jazyku, ktorá bola odštartovaná školským kolom a skladala sa z písomnej a ústnej časti. Tí, ktorí mali najlepšie napísané písomné testy, postúpili do ústneho kola a napokon sa vybrali víťazky, ktoré reprezentovali našu školu za jednotlivé kategórie.

Za kategóriu 2A to bola Dorotka Vaverčáková,

za kategóriu 2B Terezka Litvinská

a za kategóriu 2C Saška Gromanová.

Dňa 18.1.2022 sa na Spojenej škole na ulici Dominika Tatarku konalo okresné kolo spolu s obvodným kolom. Rovnako, ako v predošlom kole, súťažiaci museli absolvovať písomnú a ústnu časť a tak si mohli zmerať sily so žiakmi z iných škôl. Nášmu kežmarskému gymnáziu sa podarilo dosiahnuť úspech v kategórii 2B v podobe 1.miesta na okresnom kole a 3.miesta v obvodnom kole. Konkurencia bola naozaj obrovská a my sa už teraz tešíme na krajské kolo. Všetkým zúčastneným blahoželáme !

 

Terézia Litvinská, IV. A