Striebro z krajského kola recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…“

Striebro z krajského kola recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…“

Dňa 20. 1. 2023 sa Dajana Mária Drugáčová, žiačka II. B,  zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…”. Táto súťaž prebiehala v Poprade v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. Všetci žiaci boli rozdelení do piatich vekových kategórií a dvoch základných kategórií (poézia a próza).

S prednesom poetického diela Gabriely Spusovej Izákovičovej sa Dajana umiestnila na 2. mieste. Neobišla naprázdno, získala diplom a knižnú cenu.

Za reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme jej ďalšie úspechy v rôznych súťažiach.

 

Simona Borovská, II. B