Operený orchester

Operený orchester

Dňa 26.9.2023 sme sa zúčastnili prednášky Operený orchester s environmentalistkou Sandrou Hajdúchovou. Oboznámili sme sa s príčinou obrovského úhynu vtáctva za posledné roky. Taktiež sme si obohatili naše poznatky o vtáctve, spôsobe ich života, ale aj o vyhynutých druhoch. Na záver prednášky sme vyplnili kvíz a zopár žiakov získalo aj malý darček v podobe mydielka.

 

Noemi Bernardeta Glodžáková, I.A