Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 26.9.2023 sa cez tri vyučovacie hodiny konali simulované voľby pre študentov 3. ročníka.

Interaktívnu prezentáciu na tému „Sloboda a demokracia – virtuálne voľby“ si pre žiakov pripravila nezisková organizácia SEEDS.

Študenti sa rozprávali o histórii a budúcnosti, o voľbách, ale najmä o tom, ako prevziať zodpovednosť za našu slobodu.

Prvou aktivitou, ktorej sa zúčastnili, bola aktivita, kde museli rozlíšiť či je daná správa fakt alebo hoax, čiže nejaká pravdivá alebo nepravdivá informácia. Ďalej bola pre žiakov pripravená aktivita, v ktorej boli rozdelení do skupín a takto v skupinách si mali založiť vlastnú fiktívnu politickú stranu. Úlohou bolo vymyslieť názov a program politickej strany, logo, vybrať kandidátov… Neskôr každá politická strana predstavila svoju kampaň a pohotovo
reagovala na všelijaké otázky od novinárov. Následne po odprezentovaní politických strán sa začali voľby. Po voľbách, tak ako pri tých skutočných, sa sčítali hlasy a vyhodnotilo sa, kto sa stal víťazom týchto simulovaných volieb.

Študenti sa pri tom zabavili a aj sa niečo nové naučili.

Veronika Steinová, III. A