Otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka

Milí žiaci!

Otvorenie školského roka bude 2. septembra 2020 o 8:00 hodine  v triedach školy. Podmienkou vstupu žiakov do budovy školy je odovzdanie vyplneného a podpísaného zdravotného dotazníka a vyhlásenie o bezinfekčnosti triednym učiteľom (tlačivá sa nachádzajú v prílohe).

Nezabudnite si priniesť rúško a prezuvky. Všetkým prajeme úspešný školský rok 2020/2021.

Daniela Mihóková, riaditeľka školy

Prílohy

Zdravotný dotazník.DOCX
Vyhlásenie o bezinfekčnosti.DOCX