Oznam – riaditeľské voľno 14. 9. 2020

Oznam – riaditeľské voľno 14. 9. 2020

Milí študenti, kolegovia!
Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa PSK

udeľuje dňa 14. 9. 2020 riaditeľské voľno

z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19, ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy,  a z dôvodu dezinfekcie vnútorných priestorov školy.

 

V Kežmarku 11.9.2020                                                Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy