Oznam

Oznam

V čase od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 vyučovanie z dôvodu mimoriadnej situácie bude prebiehať dištančnou formou prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

Úradné hodiny pre verejnosť, len v nevyhnutných prípadoch, budú v dňoch utorokštvrtok v čase od 9.00 do 10.00 hod. Žiadam  prednostne o komunikáciu mailom prípadne telefonicky.

E-mail: skola@gpohkk.edu.sk
Tel.: +421 52/452 30 32

Prihlášky na VŠ budú potvrdzované v piatok 27.3. 2020 v čase od 10.00 do 12:00 hod. riaditeľkou školy a výchovnou poradkyňou.