Oznam – usmernenie

Oznam – usmernenie

Milí rodičia a žiaci, na základe dnešného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v stredu 8. apríla 2020 zasadne (online) pedagogická rada. Následne, najneskôr vo štvrtok 9. apríla 2020,  Vás budeme informovať o priebehu výučby a hodnotenia žiakov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy