Oznam: obnovenie prezenčnej formy

Oznam: obnovenie prezenčnej formy

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že na základe
rozhodnutia MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa školy PSK

obnovuje

prezenčnú formu vzdelávania žiakov IV. A, IV. B a IV. C triedy

od utorka 09.02.2021.

Podmienkou nástupu je negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu žiaka
nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19
nie staršie ako 3 mesiace.
Pri  príchode do školy je potrebné preukázať  sa nasledovným dokumentom:
Priloha_c.1_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_plnolety_ziak.docx
a oboznámiť sa s obsahom nasledujúceho dokumentu :
Priloha_c.2_Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_plnolety_ziak.doc

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy