Oznam: prerušenie prezenčnej formy

Oznam: prerušenie prezenčnej formy

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že

prerušuje

prezenčnú formu vzdelávania žiakov IV. A, IV. B a IV. C triedy

od stredy 10.03.2021 do odvolania.