Oznam: obnovenie prezenčnej výučby

Oznam: obnovenie prezenčnej výučby

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ 2021/13405:1-A1810

obnovuje

prezenčnú formu vzdelávania vo všetkých ročníkoch od pondelka 17. 05. 2021.

Podmienkou vstupu do budovy školy je vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Informácie o organizácii vyučovania pre žiakov a zákonných zástupcov prostredníctvom EduPage v priebehu nasledujúceho víkendu.

Dokumenty potrebné pre vstup do budovy :

 

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti

 

Vyhlásenie_plnoletého_žiaka_o_bezinfekčnosti

 

Vyhlásenie_zamestnanca_o_bezinfekčnosti

 

Vyhlásenie_návštevníka_školy _o_bezinfekčnosti