Pôstna krabička pre Afriku 2019

Pôstna krabička pre Afriku 2019

Malé gesto, ktoré dokáže veľa. V duchu tohto motta sa konala v čase pôstu na hodinách náboženstva v prvom a druhom ročníku zbierka na pomoc chudobným rodinám a deťom v subsaharskej Afrike. Vyzbieralo sa 67,59 €. Žiaci mali možnosť zrieknuť sa maličkostí a ušetrené peniaze vhodiť do pôstnej krabičky.

Význam prispenia aspoň malou sumou potvrdzujú aj tieto príklady:

5 eur zabezpečí školské vybavenie pre 1 budúceho prváka v Rwande, 15 eur zabezpečí hygienické potreby na celý rok pre 10 detí, 40 eur zabezpečí výživnú kašu pre 1 chudobné dieťa raz denne na celý rok.

Všetkým zapojeným ďakujeme!

Mgr. Pavol Šoltys