Postup do celoštátneho kola recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…“

Postup do celoštátneho kola recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…“

Dňa 9. 2. 2024 sa Dajana Mária Drugáčová, žiačka III. B, a Jakub Uriga, žiak II. B, zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…”. Táto súťaž prebiehala v Poprade v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. Všetci žiaci boli rozdelení do piatich vekových kategórií a dvoch základných kategórií (poézia a próza).

S prednesom textu Rudolfa Dilonga z knihy Vidíte zrnko Nezmizol úsmev sa Dajana umiestnila na 1. mieste v kategórii poézia a postúpila do celoštátneho kola.

V kategórii próza úspešne reprezentoval Jakub Uriga z II. B. Za prednes textu Rudolfa Dilonga Ďakovať ti, Bože, a spievať získal skvelé 2. miesto.

Za reprezentáciu školy a šírenie ľudských a duchovných hodnôt estetickou formou obom súťažiacim ďakujeme a prajeme ďalšie recitačné úspechy.

Mgr. Pavol Šoltys