Prevencia rizikového správania sa

Prevencia rizikového správania sa

Dňa 20. novembra 2019 sa v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám uskutočnila beseda s pplk. Milanom Kušnirákom z Mestskej polície v Kežmarku, na ktorej sa zúčastnili žiaci 1. ročníka. Dlhoročné skúsenosti mestského policajta boli zdrojom informácií o nebezpečenstve užívania drog, o obchodovaní s ľuďmi a o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých.

Veríme, že aj táto beseda prispeje k eliminácii rizikového správania sa našich žiakov.

Ing. Daniela Čekovská