Prevencia

nov
26

Prevencia rizikového správania sa

Dňa 20. novembra 2019 sa v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám uskutočnila beseda s pplk. Milanom Kušnirákom z Mestskej polície v Kežmarku, na ktorej sa zúčastnili žiaci 1. ročníka.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality
DETAIL