Príhovor riaditeľky školy na koniec šk. roka 2022/2023

Príhovor riaditeľky školy na koniec šk. roka 2022/2023

Vážení učitelia, milí žiaci,

dnes sa tu spolu stretávame, aby sme zavŕšili ďalší školský rok, školský rok 2022/2023. Chcem vám všetkým žiakom, učiteľom, ostatným zamestnancom a priateľom školy zo srdca poďakovať za vašu prácu, za nasadenie a oddanosť,
ktoré ste preukázali počas celého tohto roka. Bez vás by školská atmosféra nebola taká plná energie, vášne a vzájomnej spolupráce. Sme tu dnes, aby sme si uctili vaše úsilie a aby sme vám vyjadrili náš obdiv a vďaku.

Vážení učitelia, vaša práca je prameňom inšpirácie pre nás všetkých, predovšetkým však pre našich žiakov. Vašou trpezlivosťou, odbornosťou a láskou k vzdelávaniu ste aj v tomto školskom roku ukázali cestu k vedomostiam a rastu. Svojim príkladom, odbornosťou, srdcom i rozumom, povzbudením ste previedli našich študentov úspešne ďalším školským rokom.

Milí žiaci, vy ste srdcom celej našej školy. Vaša ochota spolupracovať, vaša húževnatosť a odhodlanie vám zabezpečili úspech nielen v štúdiu, ale aj v rôznych súťažiach a pretekoch. Blahoželám vám k vašim študijným úspechom a
k umiestneniam v súťažiach, ktoré ste dosiahli. Vaše úsilie a nasadenie vás posúvajú vpred a budujú pevné základy pre vašu budúcnosť. Nech sa na tieto úspechy tešíte a nech vás posilňujú na ďalšie výzvy, ktoré prídu.

Ako sa nám však blíži leto, dovolenka, prázdniny chcem vám popriať pokojné a zaujímavé leto. Nech si oddýchnete od školských povinností a načerpáte nové sily, želám nám príjemné chvíle s rodinou a priateľmi. Nech vám toto obdobie prináša nové zážitky, skúsenosti a poznatky. Je to čas, kedy si môžete vybudovať nové priateľstvá, objaviť nové koníčky a posilniť vzťahy s rodinou a priateľmi. Využite ho na plno a nezabúdajte, že život je krásny a plný príležitostí. A každý deň je práve taký aký si ho urobíme.

Ešte raz vám všetkým chcem poďakovať za vašu skvelú prácu a spoluprácu. Ďakujem učiteľom za vedenie a všetkým žiakom za ich prístup k vzdelávaniu. Verím, že sme spoločne vytvorili prostredie, ktoré podporuje rast a úspech každého z nás.

Prajem vám všetkým príjemné letné prázdniny, nech sú plné pokoja, radosti a spomienok, ktoré nám obohatia životy.

Teším sa na ďalší rok plný nových príležitostí a spoločného rastu.

Ďakujem vám všetkým a prajem vám všetko dobré.

Mgr. Daniela Mihóková