Ako sme trávili záverečné dni školského roka

Ako sme trávili záverečné dni školského roka

Ako sme trávili záverečné dni školského roka:

V pondelok, 26.6.2023 sa žiaci I.A a II.B zúčastnili raftingu v Červenom Kláštore.

V utorok, dňa 27.06. 2023 sa žiaci I.A a II.B triedy zúčastnili spoločnej opekačky, spolu s pani profesorkou Cois, pani profesorkou Oravcovou a pánom profesorom Ilašom.

Počasie im síce dvakrát neprialo, no ani to ich neodradilo od toho, aby si deň užili s úsmevom na tvári.
Mimo opekania sa žiaci zabávali aj spoločenskými a športovými hrami.
Všetci odchádzali sýti, spokojní, s úsmevom na tvári.
Ďakujeme pani profesorkám a pánovi profesorovi, že nás na takýto výlet vzali.
Radi si to zopakujeme znova.

Dávid Krzysik, I.A

Posledné chvíle pred prázdninami školského roka 2022/2023 si trieda I.B užila na koncoročnom výlete v Červenom Kláštore.
Výlet sme začali návštevou múzea v Červenom Kláštore, kde sme rozšírili svoj všeobecný intelekt. Aj keď nám zrána počasie neprialo, nakoniec sme si pri plavbe na raftoch upevnili ducha spolupráce a dozvedeli sa viac o prírodných úkazoch PIENAPu.
Poobede sme si vychutnávali slnečné lúče, hrali hry a aktívne športovali. Večer sme si spoločne sadli k ohňu, opekali sme a zabávali sa.
Výlet nám priniesol kvalitne strávený čas, nové spomienky a prispel aj k uceleniu kolektívu, z čoho má určite radosť aj náš triedny učiteľ, ktorému chceme poďakovať za to, že nám umožnil ukončiť školský rok spolu a mimo lavíc.

Berta Hudina, I.B

II.A trieda nášho gymnázia absolvovala v dňoch 25. 6. 2023 – 27. 6. 2023 školský výlet v malebnej obci Liptovská Teplička. Boli sme ubytovaní v penzióne Teplička, v ktorom mali žiaci možnosti na mnohé športové aktivity a súťaže. Oboznámili sme sa aj s malebnou obcou pod Kráľovou hoľou – Liptovskou Tepličkou. O tom, ako sme si užívali spoločný čas v kruhu žiakov našej triedy, kolegu Alexandra Čavića pripájam fotografie z danej akcie.
Triedny učiteľ Jozef Vlček

Dňa 26.06. si III. A skúsila základy golfu v Malom Slavkove. Žiaci sa spolu s trénerom naučili odpal do diaľky.

27.06. sme si celá trieda vyšli k vodopádu Skok vo Vysokých Tatrách. Počasie nám síce neprialo, no každý si odnášame krásne zážitky.

RNDr. Ivan Duľa, PhD.

Tento rok sme si výlet užili naplno. V utorok, 27.6.2023 si trieda III.B v Prešove vychutnala divadelné predstavenie s názvom Reparát z povinného čítania, ktoré nás hravou formou vtiahlo do deja príbehov z čítanky.
Nasledujúce dva dni sme strávili v čarokrásnej prírode Kvačianskej doliny na Liptove a okúsili sme rozmary tamojšieho počasia. Technickú pamiatku mlyn Oblazy si budeme musieť obzrieť inokedy, avšak vďaka dažďu sme si z nášho pokusu o túru doniesli blato až za ušami a skvelú náladu.

Mgr. Mária Uličná