Prvé miesto v recitačnej súťaži

Prvé miesto v recitačnej súťaži

Tento rok som sa zúčastnila okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, ale bolo inou formou než predchádzajúce roky.

Musela som poslať videonahrávku so svojím prednesom. Vybrala som si Hviezdoslavovu Veštbu kukučky. Samozrejme, bolo to jednoduchšie, lebo som nemala až takú trému. Hodnotiaca porota mi udelila prvé miesto. Verím, že krajské kolo, ktoré sa uskutoční v septembri, bude za prítomnosti divákov.

Soňa Kurtá (I.B)