Úspech Stretnutí na Štúrovom pere.

Úspech Stretnutí na Štúrovom pere.

Koncom júna boli vyhlásené výsledky 26. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero.

Stredoškolské časopisy hodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty Pavol Vitko (novinár), členovia poroty: Patrik Herman (televízny redaktor) a Lukáš Diko (novinár).Porota nášmu časopisu udelila Cenu TV Markíza I. stupňa spojenú s vecným darom – profesionálnym multifunkčným fotoaparátom.

Nadácia Slovenskej sporiteľne v rámci tejto súťaže hodnotila časopisy, ktoré sa aspoň v jednej z rubrík venovali finančnému vzdelávaniu. A na základe rozhodnutia odbornej poroty časopis kežmarských gymnazistov sa umiestnil na druhom mieste. Náš časopis zaujal článkami o hranici produkčných možností, o následkoch úbytku rezerv, o paradoxe rozbitého okna, alebo prečo rozhadzovanie nevedie k stimulácii ekonomiky.

 

Mgr. Andrea Petrášková