Slovenský dom komunity Cenacolo – prezentácia a svedectvá

Slovenský dom komunity Cenacolo – prezentácia a svedectvá

V piatok 10. 11. 2023 sa v matematickej učebni školy počas 5. a 6. vyučovacej hodiny uskutočnila akcia s názvom Slovenský dom komunity Cenacolo – prezentácia a svedectvá. Žiaci II. A a II. B mali možnosť vypočuť si dvoch hostí, jedného zo zahraničia, druhého zo Slovenska.

Po krátkom videu, v ktorom bola predstavená komunita Cenacolo, jej história a zásady fungovania, si žiaci mohli vypočuť dva konkrétne životné príbehy predstavené konkrétnymi ľuďmi, ktorí ich prežívajú. To, čo mohli žiaci vidieť na plátne, konkrétne ožilo pred nimi.

V komunite Cenakolo pomáhajú ľuďom pomocou troch pilierov života, ktorými sú modlitba, práca a budovanie vzťahov. V prvom svedectve bol predstavený príbeh mladého človeka, ktorý sa postupne prepadol do sveta závislostí, predovšetkým tej drogovej. Druhé svedectvo všetkým prítomným ukázalo, čo môže spôsobiť človeku nedostatočné ocenenie v rodine, ktoré sa s ním môže niesť aj v dospelosti. Pocit menejcennosti v tomto prípade viedol až k strate zmyslu života.

Silné slová i fotky našich usmiatych hostí sú svedectvom, akú silnú pozitívnu zmenu do ich života vniesol spôsob života komunity Cenacolo. Ak poznáte niekoho, kto prepadol závislostiam, stráca zmysel života, vrelo odporúčam skúsenosť s týmto spoločenstvom ľudí uzdravujúcich sa zo svojich závislostí. Bližšie informácie môžete nájsť na adrese: https://www.cenacolo.sk/ .

Mgr. Pavol Šoltys