iBobor 2023

iBobor 2023

Dňa 6.11-10.11.2023 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor na rôznych základných a stredných školách. Na stredných školách sa iBobor riešil 7.11.2023 pod kategóriou Senior  (3. a 4. ročník) a 9.11.2023 pod kategóriou Junior (1. a 2. ročník).

Na našej škole sa v kategórií Junior zúčastnilo 5 žiakov, z toho sa 4 žiaci stali úspešnými riešiteľmi.

V kategórií Junior sa na škole umiestnili na prvých troch priečkach:

  1. Tomáš Cehula, II.A – 93,49 percentil
  2. Emily Mária Hudáčeková, II.A – 87,45 percentil 
  3. Richard Labovský a Milan Mesarčík, II.B – 82,04 percentil

Na našej škole sa v kategórií Senior zúčastnilo 20 žiakov, z toho sa 10 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi.

V kategórií Senior sa na škole umiestnili:

  1. Samuel Želonka, IV.A – 95,65 percentil
  2. Adam Kovalčík, III.A a Matej Tomala, IV.A – 94,97 percentil
  3. Martin Černický, IV. A – 93,53 percentil

Všetkým súťažiacim ďakujeme a želáme aj naďalej skvelé výsledky v súťažiach.

Mgr. Dušan Mráz