Deň vedy a techniky na Gymnáziu P. O. H. v Kežmarku

Deň vedy a techniky na Gymnáziu P. O. H. v Kežmarku

Dňa 9. novembra 2023 sa vybraní študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy zúčastnili akcie, ktorá sa uskutočnila v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Študenti si vypočuli dve prednášky vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach. Prednášajúca bola z Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a prednášajúci z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Obaja prednášajúci sú absolventi našej školy.

Prvá prednáška mala názov Veľký tresk a budúcnosť vesmíru (Doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.). Prednášajúci hovoril o Teórii Veľkého tresku – prečo si myslíme, že Vesmír vznikol práve Veľkým treskom. Popísal najdôležitejšie okamihy v histórii Vesmíru ako napr. vznik atómových jadier a samotných atómov. Študenti sa dozvedeli, akú úlohu v minulosti zohrala Tmavá hmota a akú úlohu v budúcnosti zohraje Tmavá energia.

Druhá prednáška mala názov Matematika na pozadí spracovania obrazu (RNDr. Lenka Halčinová, PhD.). Študenti sa dozvedeli ako funguje čítanie ŠPZ áut na parkoviskách, uzamykanie telefónov pomocou odtlačkov prstov alebo rôzne filtre na úpravu fotografií. Dozvedeli sa, že aj za takýmito výdobytkami modernej techniky je matematika.

RNDr. I. Duľa, PhD.