Spoločne aj mimo školy.

Spoločne aj mimo školy.

Žiaci a učitelia nášho gymnázia si dňa 15.6.2021 spríjemnili letné dni branným cvičením.

Prváci si slnečný deň užili v okolí prírody v Lesoparku Sever v sprievode pánov učiteľov Duľu, Krajňáka a paní učiteliek Uličnej a Kovalčíkovej. Našou úlohou bolo prejsť tromi stanovišťami, pri ktorých sme si preverili naše vedomosti z oblasti topografie a ochrany zdravia a života v čase živelných pohrôm. Popasovali sme sa napríklad s mapou a buzolou, orientáciou v prírode, zopakovali sme si prvú pomoc pri častých zraneniach a popri tom sme sa aj zabavili pri loptových hrách. Niektorých premohol aj hlad a v podobe opekačky sa posilnili. Cieľom tohto účelového cvičenia bolo aj posilnenie vzťahov so spolužiakmi a učiteľmi, spríjemnenie času pred uzatváraním známok. Všetci sme sa naučili niečo nové, oddýchli sme si, opálili sa a užili si spoločný čas.

 

Nina Cehuľová 1.B