Súťaž o NAJ EKO triedu 2022/23

Súťaž o NAJ EKO triedu 2022/23

Ekologická súťaž o NAJ EKO triedu v školskom roku 2022/23 odštartovala dňa 22.9.2022.

Triedy budú bojovať o hlavné výhry 3 x 50 Eur v týchto ekologických úlohách:

  1. Čistota triedy
  2. Správna separácia odpadu
  3. Zber papiera
  4. Zber použitých batérií
  5. Zber suchého pečiva vhodného na príkrm lesnej zveri v zimnom období

Extra body môžu získať aj za iné, mimoškolské ekologické aktivity, projekty a súťaže.

Ekologickú súťaž sme naštartovali so zdravou bielkovinovou desiatou, ktorú nám už tretíkrát venoval náš sponzor Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok. Za chutnú desiatu ďakujeme.

 

RNDr. Dušana Slovíková