Svetový deň boja proti AIDS na našej škole

Svetový deň boja proti AIDS na našej škole

Problematika pohlavných ochorení je aj v dnešnej dobe zanedbávaná a spoločnosťou odsudzovaná a neriešená. Avšak nie je hanba o týchto ochoreniach rozprávať. Práve naopak, je potrebné informovať a edukovať hlavne mladých ľudí za účelom zlepšenia prevencie pred nákazou sexuálne prenosných ochorení. Takmer všetci poznáme ochorenie AIDS vyvolané infekciou HIV vírusom. Toto závažné a stále smrteľné ochorenie sa týka nás všetkých bez ohľadu na pohlavie či sexuálnu orientáciu.

V súvislosti s Dňom boja proti AIDS (pripomíname každoročne 1.12.) sme pre našich žiakov zorganizovali besedu s dermatovenerologičkou  MUDr. Gabrielou Hudzíkovou,  ktorá rozšírila naše vedomosti o tomto ochorení aj vďaka jej dlhoročnej praxi a skúsenosťami s liečbou  AIDS. Zodpovedala všetky naše otázky a poučila nás o spôsobe šírenia, prevencie a liečby HIV. Zároveň nás poučila čo robiť a kde hľadať odbornú pomoc v prípade, že máme podozrenie na toto ochorenie.

Ďalším podujatím, ktoré sme si ako koordinátori tejto akcie pre žiakov pripravili bola rozhlasová relácia a krížovka zameraná na ich vedomosti o HIV a AIDS. Za správne vyriešenie  krížovky boli  4 najrýchlejší  žiaci z každej triedy odmenení najlepším kamarátom gymnazistu – žolíkom.

Presvedčte sa aj Vy, či by ste uspeli v našej malej súťaži.

Zoja Hermelová a Damián Slivovský,  III.A