Tajný život mesta

Tajný život mesta

Naša škola sa zapojila do projektu ,,Tajný život mesta.” Projekt organizuje Občianske združenie CEEV Živica.Začiatkom februára 2017 sa uskutočnil úvodný kurz, ktorý bol venovaný téme: bádateľsky orientované vyučovanie. Zároveň bola sprístupnená účastníkom kurzu mobilná aplikácia na určovanie rastlín.

V marci sa uskutoční ďalší kurz, na ktorom sa zúčastnia štyria žiaci školy, aby získali odborné vedomosti o oblasti mestskej biodiverzity a ochrany. Škole boli poskytnuté štyri tablety pre používanie danej aplikácie. Projekt trvá od 1.1.2017 do 31.7.2017.