Projektový deň 2017 je za nami

Projektový deň 2017 je za nami

Spoznali sme nepoznané… Žiaci a učitelia našej školy, všetci hostia, ktorí prijali naše pozvanie, návštevníci, bývalí absolventi, rodinní príslušníci, priatelia, známi, ktorí k nám vstúpili 10. februára 2017 otvorenými bránami školy mohli na vlastnej „koži“ pocítiť cudzokrajné vône, chute, esencie … dozvedieť sa to, čo doposiaľ nevedeli, vidieť to čo zatiaľ nevideli, stretnúť faraóna s Kleopatrou, budhistického mnícha, indických bohov, japonské gejše, mexického roľníka, maorské ženy, beduínov, púštne ženy, austrálskeho surfistu, kórejského vodcu…

Prípravy v plnom prúde

Príprava tohto dňa sa však začala oveľa skôr. Už niekoľko dní a týždňov už prebiehala tajne či verejne. Počas vyučovania a hlavne po jeho skončení sa v triedach maľovalo, strihalo, lepilo, dokonca vŕtalo a pribíjalo, nakupovalo a hlavne „googlilo“, čítalo, písalo, fotilo, kopírovalo, tlačilo a skenovalo. Všetko sme stihli včas a počas vyučovania 9. februára sa triedy a chodby školy pred našimi očami menili na mexickú krčmu, havajskú pláž, indický, japonský či africký príbytok, vyrastali stromy, začali vyvierať rieky a padať vodopády, vyrastali pohoria, dokonca sopky a množstvo stavieb minulých a súčasných, prileteli lietadlá, i draci, priplávali lode i krokodíly…

Hostia boli nadšení. Projektový deň sa podaril

V piatok ráno sme všetci pripravení čakali našich hostí. Prišli, nebolo ich vôbec málo, a neoľutovali. Odchádzali príjemne prekvapení úrovňou nášho podujatia, kreativitou, vynaliezavosťou a šikovnosťou našich žiakov, s prísľubom, že o rok prídu zas.

Všetci, ktorí sa zapojili, pomohli pri príprave, prezentovali či sprevádzali návštevníkov sú víťazmi. Porota to aj tento rok mala veľmi náročné. Pozorne si prešla všetky triedy, vypočula a pozrela prezentácie žiakov, ochutnala jedlá a nápoje, kládla svoje zvedavé otázky. Napokon rozhodla. Víťazom Projektového dňa 2017 sa stala trieda 4. B s prezentáciou Indie, na druhom mieste sa umiestnila trieda 2. C a ich Latinská Amerika a na treťom mieste trieda 2. B s prezentáciou Afriky. Dôkazom vysokej úrovne prezentácií, kreativity a vynaliezavosti žiakov je fakt, že porota sa rozhodla udeliť ešte jednu mimoriadnu cenu triede 3. B za precítenie esencie krajiny, ktorú prezentovali (Japonsko). Špeciálnu cenu riaditeľky školy, jeden deň voľna na inú mimoškolskú aktivitu spolu so svojou triednou, získala trieda 1. A.

Ďakujeme

Moje úprimné ďakujem parí všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu nášho projektového dňa. Ďakujem za príjemne strávený deň, za všetky úsmevy a priateľské pohľady, za množstvo pozitívnej energie na chodbách našej školy počas celého dňa. Ďakujem za seba, za všetkých žiakov a učiteľov. Vaše povzbudivé a pochvalné slová na našu adresu sú pre nás záväzkom pripraviť o rok projektový deň ešte lepší ako bol ten, ktorý je dnes už príjemnou a nezabudnuteľnou minulosťou.

Daniela Mihóková, riaditeľka školy

Fotoalbum

[g-gallery gid=”3547″]