Týždeň proti rakovine

Týždeň proti rakovine

V rámci Týždňa proti rakovine sme sa zapojili do projektu “Medici za zdravie žien” organizovaného študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine. Prednáška sa uskutočnila 11. októbra 2016, ktorej sa zúčastnili žiačky štvrtého ročníka v rámci seminára z biológie.

Cieľom projektu je priblížiť žiačkam problematiku prvej gynekologickej prehliadky, pomôcť prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok.