Vedecký štvorboj

Vedecký štvorboj

Vedecký štvorboj je stredoškolská prírodovedná súťaž štvorčlenných tímov. Súťaž organizujú vysokoškoláci z Ostravy v spolupráci so svojimi učiteľmi a záštitu nad súťažou má Gymnázium Ostrava – Zábřeh.

Súťaž sa koná v dvoch kolách – základné tímové kolo prebieha online, 16 najlepších tímov z Čiech a Slovenska postupujú na veľké finále do Ostravy. 10. novembra sa uskutočnilo online základné kolo. Žiaci riešili počas dvoch hodín originálne, ale náročné úlohy.

Do súťaže sa zapojil aj tím našej školy v zložení:

Ema Hetešová (IV. A) – biológia,
Barbora Ferenčáková (IV. A) – chémia,
Šimon Biloš (IV. B) – matematika,
Matej Tomala (III. A) – fyzika.

Napriek tomu, že sa spomedzi 210 súťažných tímov umiestnili v druhej polovici výsledkovej listiny, je to pre žiakov skúsenosť s možnosťou medzinárodného porovnania sa s rovesníkmi.

 

Ing. Daniela Čekovská