Riaditeľské voľno – 18.11.2022

Riaditeľské voľno – 18.11.2022

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku so súhlasom zriaďovateľa

udeľuje dňa 18. 11. 2022 riaditeľské voľno
z prevádzkových dôvodov.

 

V Kežmarku 14.11.2022                                                                                                         Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy