iBobor 2022

iBobor 2022

Dňa 7.11-11.11.2022 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor na rôznych základných a stredných školách. Na stredných školách sa iBobor riešil 8.11.2022 pod kategóriou Senior  (3. a 4. ročník) a 10.11.2022 pod kategóriou Junior (1. a 2. ročník).

V kategórii Junior riešilo súťaž 11 644 žiakov z celého Slovenska. Na našej škole sa v tejto kategórií zúčastnilo 46 žiakov, z toho sa 18 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi.
Na delenom prvom mieste z celého Slovenska je aj náš žiak druhého ročníka Adam Kovalčík, za čo mu samozrejme gratulujeme.

V kategórií Junior sa na škole umiestnili na prvých troch priečkach:

  1. Adam Kovalčík, II. A – 99,23 percentil (1. miesto na celom Slovensku)
  2. Natália Štefániková, I. B – 92,23 percentil 
  3. Rebeka Čorbová, I. B – 88,21 percentil

V kategórií Senior riešilo súťaž 5 918 žiakov z celého Slovenska. Na našej škole sa v tejto kategórií zúčastnilo 32 žiakov, z toho sa 4 žiaci stali úspešnými riešiteľmi.

V kategórií Senior sa na škole umiestnili:

  1. Matej Tomala, III. A – 97,77 percentil
  2.  Filip Brutovský, IV. B – 93,95 percentil
  3. Martin Černický, III. A – 92,73 percentil
  4. Šimon Majerčák, IV. B – 91,01 percentil

Všetkým súťažiacim ďakujeme a želáme aj naďalej skvelé výsledky v súťažiach.

Mgr. Dušan Mráz